Tag Archives: nhà siêu méo

Hà Nội còn hàng trăm nhà siêu mỏng, siêu méo

Đến hết tháng 3, thành phố đã xử lý được 385 nhà siêu mỏng siêu méo, còn 208 trường hợp trên địa bàn. Sở xây dựng đánh giá, các quận huyện chưa quyết liệt trong việc giải quyết vấn đề